Завършващи метални аксесоари

Р1 Горен билен капак
Р2 Долен билен капак
Р03 Завършване виско карай едноскатен покрив