Categories
Uncategorized

Товарене и разтоварване на сандвич панели

Товарене и разтоварване с мотокар

За да се избегнат повреди от огъване на панелите е необходимо разстоянието между стрелите да е пропорционално на дължината.

Товарене и разтоварване с кран

Използвате подпори или ленти, поставeни на разстояние на около 1/5 от всеки край. Никога не използвайте въжета за повдигане на сандвич панелите.